“Balance style”  d.o.o.
Preduzeće za konsalting i usluge

POČETNA
USLUGE
CENE
KONTAKT
SERTIFIKATI

Usluge koje  “Balance style” d.o.o. pruža su:

Knjigovodstvene usluge za pravna lica.
Knjigovodstvene usluge za privatne preduzetnike.
Izrada završnih računa .
Zastupanje pred organima poreske uprave.
Stručni saveti iz oblasti poreskih propisa.
Obračun zarada i  izradu M-4 obrasca.
Evidentiranje osnovnih sredstava i sitnog inventara u pomoćnim evidencijama.

“Balance style” d.o.o. je  otišao  za korak dalje u rešavanju kompleksnih problema  pružanjem sledećih usluga:

1.Savetovanje i pomoć u organizovanju poslovanja.
2.Knjigovodstvene usluge za strane kompanije .
3.Izrada pravilnika u zavisnosti od potrebe komitenta.
4.Podrška u prijavi i odjavi zaposlenih.
5.Poslovi platnog prometa.