“Balance style”  d.o.o.
Preduzeće za konsalting i usluge

POČETNA
USLUGE
CENE
KONTAKT
SERTIFIKATI

Cena knjigovodstvenih usluga zavisi od vrste poreskog obveznika, delatnosti, obima poslovanja, broja zaposlenih radnika, da li je korisnik usluge u sistemu PDV-a i ostalih dodatnih usluga po zahtevu korisnika.